IKC’s in Leeuwardenkracht vanuit
de basis

downarrow

Organisatie IKC

Een IKC in Leeuwarden is een samenwerking tussen opvang en primair onderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar. Er wordt in een IKC gewerkt vanuit één aansturing, één pedagogische klimaat, één zorgstructuur. Er is een eenduidige communicatie en een doorgaande leer-en ontwikkelingslijn.

Een IKC biedt kinderen een totaalaanbod in cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek opzicht, op basis van één pedagogische visie.

Lees verder
leren en spelen in één omgeving

Voorgeschiedenis

Van buurtschool tot brede school.
De gemeente Leeuwarden was één van de eerste gemeenten in Nederland die tot integraal beleid kwam op het terrein van de brede school. In 1999 startte deze ontwikkeling met twee buurtscholen in de Vrijheidswijk en in Heechterp/ Schieringen. Op 1 oktober 2007 werd het beleidskader ‘Hoe breed wordt de buurtschool in Leeuwarden’ vastgesteld.

Lees verder

IKC in beeld

IKC- café

Om iedereen die met IKC ontwikkeling bezig is de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en om geinspireerd te blijven in dit proces, organiseert de gemeente Leeuwarden vier maal in het jaar bijeenkomsten in het IKC –café.   De anderhalf uur waarin het IKC-café geopend is wordt gevuld met aansprekende sprekers en tijd voor uitwisseling.

Lees verder
samenwerken betekent verder komen