IKC-tools

Het traject naar een IKC is een intensief proces. Niet zomaar een project maar een stelselwijziging in de samenwerking tussen opvang en onderwijs.  Om dit IKC-proces te verhelderen hebben we een aantal tools gemaakt die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van een IKC.

Handige documenten

Mindmap
Jaarplanning
IKC Regelement
Notitie "Kansen voor Kinderen"
Mogelijke organisatiestructuur in een IKC
Overlegstructuur met partijen op weg  naar ver/nieuwbouw IKC

Gegevensbronnen voor het maken van een analyse:

Buurtmonitor
Jeugdmonitor
Sociale Index

Sportdeelname per wijk
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief