IKC de Kinderkoepel (PCBO & Sinne Kinderopvang)


Bekijk hier het filmpje van IKC de  Kinderkoepel


Per 1 augustus 2013 zijn de speelleergroepen en de BSO van Sinne en de basisschool Koningin Beatrix samen een integraal kindcentrum geworden.

Er wordt gewerkt met één team, met elkaar zijn we het Kinderkoepelteam en werken we vanuit dezelfde pedagogische visie.

Missie
Wij zetten onze innerlijke kracht (identiteit) om in externe kracht (kwaliteit), beide gericht op kansen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden. Het motto van IKC Kinderkoepel is: Samen sterk met hoofd, hart en handen.

Visie
De Kinderkoepel is een IKC met een christelijke identiteit. Wij bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Wij zien het IKC als een leer- en leefgemeenschap waar kinderen belangrijke waarden en normen leren.

Profiel
IKC de Kinderkoepel focust in het extra leeraanbod op kunstzinnige/ culturele oriëntatie, aangezien wij hierin veel ontwikkelingskansen zien voor onze leerlingen en ouders. Wij willen kinderen in alle jaren van hun schoolloopbaan de kans geven om muziek- en danslessen te volgen zodat ze daarin hun talent kunnen vinden en tot bloei kunnen brengen. De lessen worden gegeven door professionals, omdat vakdocenten kinderen het meest kunnen stimuleren en enthousiasmeren voor het vak en kunnen herkennen welk kind daar bijzondere aanleg voor heeft.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Ons Integraal Kind Centrum, IKC, werkt met het programma “De Vreedzame School”. De uitgangspunten van dit programma vormen de basis van ons pedagogisch handelen, bij de groepen van de basisschool, de speelleergroepen en de BSO.  Zo creëren we binnen ons gehele IKC een duidelijk pedagogisch klimaat.  Om de doelen van ons onderwijs vorm te geven willen wij als IKC een gemeenschap zijn waar kinderen, ouders en werknemers zich gehoord en gezien voelen. Een IKC waar iedereen ‘ertoe doet’. Binnen het programma van “De Vreedzame School” leren kinderen o.a. hoe om te gaan elkaar te accepteren want iedereen is anders. We bereiden de kinderen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap. Dit doen wij door het volgen van de blokken van “De Vreedzame School”. Kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Overige kernwoorden
Relatie, structuur, hoge opbrengsten, oog voor het individu, talentontwikkeling

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
De Kinderkoepel heeft twee locaties. De onderbouwlocatie met de twee speelleergroepen met groep 1 t/m 4 en de bovenbouwlocatie met de groepen 5 t/m 8 en de naschoolse opvang. Er is veel speelruimte rondom onze beide locaties.

 

Ontvang de IKC nieuwsbrief