IKC Franciscus (BMS & Sinne Kinderopvang)


Sinds 4 jaar een zelfstandig IKC.
Voor die tijd een dislocatie van 'De Sprong'.

Missie
Ons katholiek kindcentrum ‘Franciscus’ is een familie IKC en zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wij doen dit met de beste professionals die staan voor de ontwikkeling van onderwijs, opvang, zorg en opvoeding. Onze 3 belangrijkste kernwaarden hierbij zijn: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verbinden. Vernieuwend waar mogelijk, gedurfd maar doordacht, toepasbaar en breed ondersteund door onze professionals.

Visie
Krachtig ontwikkel,-en onderwijsaanbod met oog voor talent. Warme, betrokken samenwerking met ouders verzorgers en familie, zorgt voor brede versterking, ook in de wijk. Een goed en verantwoordelijk aanbod voor kinderen van 0 tot 15 jaar dat 12 uur per dag aansluit bij de echte behoefte van kinderen. Wij staan voor primaire ontwikkeling, niet meer alleen voor primair onderwijs.

Ons onderwijsconcept vindt zijn oorsprong in directe expliciete instructie (EDI) en handelingsgericht werken (HGW). Ons pedagogisch klimaat wordt ingericht volgens de KanjerTraining.

Profiel

Profiel
Wij zijn een familie IKC.
Van 7.30 tot 18.30 uur bieden wij opvang, onderwijs en opvoeding voor gemiddeld 400 kinderen van 0 tot 15 jaar.
In een familie IKC staat de warmte en onvoorwaardelijkheid naar de kinderen en zijn/haar gezins- en familieconstructie centraal. De samenwerking in de driehoek kind-ouder-IKC is ook onvoorwaardelijk, net als thuis. De vele ontmoetingen binnen alle leeftijden en de saamhorigheid bindt en borgt onze handelwijze in onze visie op burgerschap.

Focus
Wij werken vanuit de warmte, structuur, veiligheid en de sociale context van het gezin. Wij zijn daarom een ‘Kanjer’ gelicenceerd IKC.
Onze aandachtsgebieden zijn Taal, ICT, Gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid.
Wij zijn een horizontaal ingerichte, lerende organisatie waarbij iedereen leert van en met elkaar vanuit eigen verantwoordelijkheid en in wederzijdse afhankelijkheid.
Wij zijn een Katholiek IKC.

Doel
Met ons professionele team van ruim 40 medewerkers werken wij op basis van de pedagogische visie dat elk kind uniek, krachtig en nieuwsgierig is.
Kinderen hebben de drang en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen maar tegelijkertijd kan deze ontwikkeling alleen plaatsvinden in interactie met hun leeftijdsgenoten, opvoeders en omgeving. Wij werken vanuit primaire ontwikkeling, niet meer alleen vanuit primair onderwijs.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
KanjerTraining.

Overige kernwoorden
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Verbinden

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Ons gebouw is geschakeld en bestaat uit een segment voor basis en onderbouw en uit een segment voor midden en bovenbouw.

Ontvang de IKC nieuwsbrief