IKC Het Palet (Proloog & SKF)


Vanuit de bestaande samenwerking tussen opvang en onderwijs is de behoefte op de werkvloer ontstaan om samen te gaan als IKC. De werkgroep IKC heeft dit uitgewerkt en daarvanuit is IKC Het Palet met de directeur IKC ontstaan. In januari 2016 is het gezonde IKC feestelijk geopend door toenmalige wethouder Thea Koster en voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

Missie
IKC Het Palet gaat voor uitdagende opvang, goed onderwijs, veilig sociaal klimaat en betrokken ouders.

Visie
IKC Het Palet gaat uit van het unieke van een kind en gebruikt de talenten van het kind om hen plezier te geven en zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. Het IKC richt zich op de groep met de plaats die het kind daarin heeft en biedt elk kind de mogelijkheid zich samen met leeftijdsgenootjes te ontwikkelen.

Profiel
IKC Het Palet is een Gezonde School en heeft dan ook bijhorend vignet. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Het Palet zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een fris klimaat én ze hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit daagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het IKC heeft speciale aandacht voor de thema’s voeding, welbevinden en bewegen. Dit uit zich door een gezond traktatiebeleid, gezonde pauzehap en lunch, Schoolplein14, gymlessen met Cios-stagiaires, het Sport Oriëntatie Programma (SOK) en de vele sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Plezier hebben, veilig voelen, positief denken en groepsgevoel creëren.

Overige kernwoorden
Het Palet geeft kleur aan de basis!

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Het IKC heeft opvang en onderwijs op één locatie, met één team, één visie en één directeur.

Ontvang de IKC nieuwsbrief