Prins Mauritsschool (PCBO)


Missie
Slogan: Kinderen eerst, samen verder!

Visie
De Prins Mauritsschool is een christelijke basisschool waar kinderen weten waar ze goed in zijn en dat talent gebruiken voor de eigen ontwikkeling én bij het helpen van de ander.

Profiel
Cognitie; taalstimulering
Cultuur en sport – de gezonde leeromgeving

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
De pedagogische opdracht die wij hebben is:
Het begeleiden van kinderen zodanig dat zij:

  • Opgroeien tot een goed democratisch burger (burgerschap)
  • Voldoen aan eisen die aan hen gesteld worden m.b.t. kwalificatie
  • Uiteindelijk zelf (mede) hun toekomst kunnen ontwerpen

Daarbij is het onze taak om het maximale uit elk kind te halen. En dat begint met het maximale uit de professional te halen.

Overige kernwoorden
- Identiteit
- Aansluiten bij onderwijsbehoefte van de leerling
- Samenwerken
- Samenhang
- Veilige omgeving
- Meervoudige intelligentie
- Betekenisvol onderwijs

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Sinds 2004 hebben wij ruimte voor 2- en 3 jarige kinderen. Op dit moment zitten wij in een tijdelijk gebouw. Wij krijgen een prachtig splinternieuw gebouw met ruimte voor kinderopvang en speelleergroepen.
 

 

Ontvang de IKC nieuwsbrief