Jenaplan Kind Centrum Oldenije ( io)

Jenaplanschool Oldenije en Sinne kinderopvang werken samen aan de vorming van een integraal kindcentrum. Een Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 0/2 tot 13 jaar waar kinderopvang en onderwijs, op gelijkwaardige basis, samenwerken. Een IKC waar ouders en kinderen te hebben met één organisatie, één pedagogische missie en visie met doorgaande ontwikkelingslijnen en een sluitend aanbod gedurende de dag. Samenwerking bestaat al een jaar of 10 en begin 2016 is een begin gemaakt met de opstart van het Jenaplan Kind Centrum.

Missie & Visie
De steeds veranderende samenleving vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige burgers . Wij bieden vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten.

Jij mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent,

maar nog niet kunt zijn;

en je mag het worden

op jouw manier
             
en in jouw tijd       
               
gedicht van Anna Terruwe

Profiel
Iedereen is en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs. Ons kindcentrum biedt onderwijs en opvang, cultuur, spel en zorg in samenhang aan en doet een beroep op alle talenten van kinderen.
De meerwaarde van het kindcentrum gaat verder dan de voordelen van doorgaande ontwikkelingslijnen, één gebouw. Een kindcentrum waarbij kinderen ervaren dat zij deel uit maken van een organisatie waar volwassenen samen met kinderen werken aan hun welbevinden, ontwikkeling en vorming.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Wij willen een democratische gemeenschap zijn waarin samen wordt geleefd en kinderen leren samen te leven. In ons JKC gaat het om de volgende 3 pedagogische  kernwaarden :
• Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.
• Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving.
• Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust.

Overige kernwoorden
Wij willen werken vanuit onze Jenaplan waarden: Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, coöperatief, wereld oriënterend, kritisch en zin-zoekend onderwijs. Gesprek, spelen, werken en vieren zijn  hierbij kernwoorden. Hiermee wordt gewerkt aan de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief