Kindcentrum De Pionier

Kindcentrum De Pionier is gelegen in de groeiwijk Techum in Leeuwarden. Tijdens de start bood het eigentijdse gebouw aan de Molkenkelder ruimte aan drie scholen en kinderopvang. Toen de groei goed op gang kwam hebben de twee andere scholen hun intrek elders in de wijk ingenomen. Dat bood voor De Pionier en Sinne kinderopvang de mogelijkheid om de handen in één te slaan en te komen tot een doorgaande lijn  betreffende onderwijs en opvang.

Missie
Kindcentrum de Pionier biedt de kinderen een plek waar zij vanuit een vertrouwde basis hun omgeving onderzoeken en zichzelf kunnen ontplooien. Waar interesses en talenten worden herkend en aangesproken. Een rijke leeromgeving waarin elk kind zichzelf mag zijn en met plezier het beste uit zichzelf en anderen haalt. Waar kinderen opgroeien tot zelfstandige, actieve en competente volwassenen, die verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Waar ouders en medewerkers samenwerken om zo de continuïteit in de zorg en begeleiding en de uitdaging die kinderen nodig hebben te versterken.

Visie
Wij zien ons kindcentrum als een leergemeenschap, waarin ons aanbod aansluit bij de behoefte van het kind. Het aanbod heeft het meeste effect als activiteiten inhoud en betekenis hebben en als kinderen actief betrokken en gemotiveerd zijn. Met een doelbewuste aanpak stimuleren wij kinderen hun persoonlijke leerroute te volgen, waarbij de behoefte aan steun, structuur en stimulans wordt afgestemd.

Profiel
Wij bieden onderwijs en opvang van 0-12 jaar. Van voorschoolse opvang tot naschoolse opvang en dagopvang. Daarbij streven wij naar een naschools aanbod voor alle kinderen waarbij de natuurlijke omgeving van de wijk en de talenten van de kinderen centraal staat.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Kinderen komen tot leren in een omgeving waarin zij betrokken zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hebben vertrouwen in kinderen en nemen kinderen serieus. Sociale verbondenheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers. Je gezien en gehoord voelen vinden wij belangrijk voor alle participanten binnen ons kindcentrum.

Overige kernwoorden
Autonomie, verantwoordelijkheid, vertrouwen, onderzoeken, experimenteren, samenwerken

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
De eventuele noodzaak van aanpassingen wordt op dit moment onderzocht.
Het kindcentrum is gelegen in een groeiwijk in een natuurlijke omgeving.

Ontvang de IKC nieuwsbrief