Talentencampus Eigen Wijs

Talentencampus Eigen Wijs  ontstaat uit Openbare School De Wester, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Trilker en de Stichting Kinderopvang Friesland. De oorsprong van dit IKC ligt bij de uitdaging van Passend Onderwijs: samen een serieuze stap zetten naar meer inclusief onderwijs.

Missie
Talentencampus Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0-12 jaar en heeft als doel de eigenheid van kinderen te bekrachtigen en ze maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Visie
Op de Talentencampus Eigen Wijs leren kinderen dat zij deel uitmaken van een leefwereld waaraan ze een positieve bijdrage kunnen leveren. De kinderen hebben diverse achtergronden en mogelijkheden en respecteren dat van elkaar. De medewerkers in het IKC hebben een gemeenschappelijk doel: ze zetten de ontwikkeling van het kind centraal en maken het kind bewust van wat hij/zij kan bijdragen.

Ouders kunnen persoonlijk onderwijs en een rijke plezierige en betekenisvolle leeromgeving verwachten, waar hun kind de eigen talenten maximaal kan ontwikkelen. Hier wordt het kind mede-eigenaar van zijn of haar ontwikkeling.

Profiel
Helemaal jouw dag, dat is het motto. Een dag op Talentencampus Eigen Wijs is een dag voor jezelf, voor jouw ontwikkeling. Ieder kind is uniek, dus bijzonder. En ieder kind is in staat om op een eigen wijze een relatie aan te gaan met de omgeving en de samenleving.

Talentencampus Eigen Wijs is een oefenplaats voor de kinderen, waar ze elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Ongeacht de verschillen krijgen kinderen de kans om de eigen potenties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is: samen waar het kan, apart waar het moet. De beide scholen houden hun eigen Brinnummers, maar gaan pedagogisch en praktisch intensief met elkaar en met de SKF samenwerken.

Voor de ontwikkeling van de kinderen zijn twee pijlers benoemd:

  1. Talentontwikkeling: het gaat hierbij om een brede talentontwikkeling. Kinderen krijgen binnen de mogelijkheden een breed venster op de wereld. Ze ontdekken wat hun interesse heeft. Ze groeien in verantwoordelijkheid nemen het bepalen van de eigen rol. Ze worden wie ze zijn in een veilige en tegelijkertijd levendige, uitdagende creatieve omgeving.
  2. Samenwerking: intensieve samenwerking vormt de basis van dit IKC. Teamleden leren steeds van elkaar en van ketenpartners.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang 
Het pedagogisch fundament is gestoeld op de Vreedzame school.

Overige kernwoorden
ust, eigenheid, talentontwikkeling, uitdaging, samenwerking en veiligheid.

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw

Gebouw van Talentencampus Eigen Wijs
Dit IKC wordt gehuisvest in een nieuw gebouw op de kavel waar de Trilker en de Wester beide staan. De nieuwbouw is gerealiseerd in 2019.
Er wordt gewerkt in vier units die zijn ingedeeld naar leeftijd. Elke unit heeft een eigen leefwereld met een specifieke sfeer, toegespitst op de leeftijdsgroep. Er zijn ruimtes voor instructie en cognitief werken in de ochtenden nodig en goede ICT faciliteiten voor zelfstandige werkplekken.

Daarnaast is de ruimte flexibel te gebruiken, om vorm te kunnen geven aan projectmatig werken en aan de ateliers in de middag. Om een rijke leeromgeving te bieden en kinderen uit te dagen in hun talenten,  zijn speciale werkruimtes nodig: een keuken, techniek lokaal, bewegingsruimte, een podium of expositieruimte voor presentaties.

Ontvang de IKC nieuwsbrief