Organisatie

Een IKC biedt kinderen een totaalaanbod in cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek opzicht, op basis van één pedagogische visie.

Maar wat is nu de definitie van een IKC? De schoolbesturen van het primaire onderwijs en de kinderopvanglocaties hebben de volgende definitie vastgesteld voor een IKC:

Een IKC is een doorontwikkelde brede school waarin inhoudelijk en organisatorisch samengewerkt wordt tussen basisonderwijs en kinderopvang. Zij werken dagelijks in het primaire proces aan de ontwikkeling van kinderen t/m 12 jaar. Op basis van het gekozen IKC-profiel kan men ook nog samenwerken met vrijetijdsvoorzieningen, zorginstellingen en cultuurpartners.

1. Eén missie en visie

Het IKC heeft één missie en één visie voor de hele organisatie. Iedereen die in het IKC werkt, draagt bij aan de missie van het IKC. Er is dan ook een gemeenschappelijke visie op opvoeden en de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is het fundament van het IKC. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het IKC en kunnen daar hun talenten ontwikkelen.

2. 0-12 jaar / 2-12 jaar              

In het kindcentrum komen peuters, kleuters en kinderen t/m 12 jaar en zo mogelijk ook baby’s. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn ontwikkelingsplannen ten aanzien van opvoedondersteuning en onderwijsondersteuning. Het IKC plaatst plannen in een meerjarenperspectief dat aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen.

3. Breed aanbod   

Het IKC biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, cultuur, spel en zorg in samenhang aan.

4. Openstelling

Het kindcentrum kent een brede opvang-openstelling die aansluit bij de behoefte van ouders. Een IKC is vijf dagen per week van ‘zeven tot zeven’ geopend, maar op bepaalde, kleine locaties zal maatwerk worden geleverd.  De dagindeling kenmerkt zich door een goede balans van inspanning en ontspanning, van ontmoeten  en uitdaging. In principe staan de opvangdeuren van het IKC het hele jaar door open.

5. Een organisatie met één team

De medewerkers vormen één team. Zo nodig halen zij deskundigen van buiten. De organisatie heeft één leiding, één pedagogisch beleid en is waar mogelijk gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.

6. Eenduidige communicatie met ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers hebben met één organisatie te maken. Ze worden voor gesprekken doorgeleid naar de juiste personen en worden over de ontwikkeling van kinderen breed geïnformeerd, afhankelijk van het aanbod binnen het IKC waarvan gebruik wordt gemaakt.

Ontvang de IKC nieuwsbrief