IKC Theresa

Missie
Het ontwikkelingsaanbod in dit IKC voor 0 tot 12 jaar is ononderbroken. De ontwikkeling richt zich op de groei langs leer- en ontwikkelingslijnen, is individueel gericht en groepsdoorbrekend. Kinderen werken op hun eigen niveau, en in niveaugroepen om aanbod en aanpak zo optimaal en effectief mogelijk te maken. Persoonlijke doelen en leerroutes worden met de leerkracht vastgesteld. De ouders zijn een belangrijke pijler in het IKC, als educatieve en ondersteunende partner. De opvang sluit naadloos aan bij deze ontwikkellijn, voor oudere kinderen in het naschools programma, voor jonge kinderen vormt het de basis.

Het IKC maakt nadrukkelijk gebruik van de omgeving, het is een mini-samenleving waarin de buurt naar binnen wordt gehaald en waarin de kinderen de buurt en later ook de stad verkennen.

In het onderwijs is een goede beheersing van de basisvakken een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. De kinderen krijgen een kans hun talenten te ontdekken en hun kennis en vaardigheden te vergroten door het onderwijs thematisch aan te bieden. Een thema wordt vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende manieren en vakgebieden bekeken. Zij worden zo uitgedaagd om te onderzoeken, creatief en kritisch te denken, verantwoordelijkheid te dragen, samen te werken en hun talenten te gebruiken.

Visie
De wijk de Zuidlanden is voor Leeuwarden een plek voor groei. Die groei zal ook in dit IKC uitstralen: een plek voor kinderen van 0-14 jaar, om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Deze groei in ontwikkeling willen wij vormgeven vanuit de visie van de BMS: Kwaliteit, Spiritualiteit en Gemeenschapszin. In een uitdagende leeromgeving worden kinderen geprikkeld om hun (cognitieve)vaardigheden en talenten te ontwikkelen en kennis te vergroten. In het IKC wordt dit gedaan vanuit het Daltonconcept waarin samenwerking, zelfstandigheid en reflectie centraal staan. Uitganspunten daarbij zijn de benadering van de mens als geheel (Adler), de gemeenschapszin (Katholieke identiteit) en de gedachte van ontwikkeling door in te spelen op meervoudige intelligentie.

Profiel
Het gebouw is een plaats van ontmoeting; kleine en grotere ontmoetingsplaatsen wisselen elkaar af. Op deze plekken kan ook gewerkt, kennis gedeeld en talent ontwikkeld worden. Deze ontmoetingsplaatsen bevinden zich ook (gedeeltelijk) buiten het gebouw. Ruimtes en werkplekken zijn, waar dit kan, multifunctioneel en ook voor en na de schooltijden te gebruiken voor activiteiten voor en met de wijk. Een centrale ruimte waar plaats is om te vieren en te delen is onmisbaar.

De ruimtes in dit IKC bieden de mogelijkheid om dit diverse aanbod in passende ruimten van 7 tot 19 uur te kunnen aanbieden. Het onderwijsconcept vraagt niet meer om groepsruimten c.q. klassen, maar om instructieplekken en leerpleinen met ateliers.

Deze leerpleinen en ateliers vormen ook de verbinding tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Een taalatelier bijvoorbeeld kan de ontmoetingsplaats zijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar en die van 9 tot 12 jaar. Op zo’n plek wordt kennis gedeeld, samengewerkt en geïnspireerd.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
In een uitdagende leeromgeving worden kinderen geprikkeld om hun (cognitieve)vaardigheden en talenten te ontwikkelen en kennis te vergroten. In het IKC wordt dit gedaan vanuit het Daltonconcept waarin samenwerking, zelfstandigheid en reflectie centraal staan. Uitgangspunten daarbij zijn de benadering van de mens als geheel (Adler), de gemeenschapszin (Katholieke identiteit), de visie van Pickler op het jonge kind, de kernwaarden van het Daltononderwijs en de gedachte van ontwikkeling door in te spelen op meervoudige intelligentie.

Wij gaan uit van het competente kind, nieuwsgierig en onderzoekend.  We nemen de nieuwsgierigheid van de jonge kinderen als bron voor leren en ontwikkelen. Bij hen is doen, ontdekken en ervaren leidend, want kinderen leren actief.

Wij bieden de kinderen een omgeving waarin zij zelf, in hun eigen tempo, de wereld kunnen ontdekken.

Uitgangspunt is dat volwassenen respect hebben voor de eigenheid en autonomie van het kind. Onze pedagogische medewerkers benaderen kinderen als individu met zijn eigen behoeften en wensen en rekening houdend met zijn/haar eigen ritme. Zij bieden hen ruimte om hen op hun eigen tempo en eigen wijze de wereld te ontdekken.

Overige kernwoorden

  • Katholieke identiteit (geloof, hoop en liefde)
  • Gemeenschapszin
  • Dalton-onderwijs
  • Het jonge kind volgens Pickler
  • Toekomstgericht onderwijs door het International Primary Curriculum
  • Respectvolle omgeving door Kanjertraining

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw 
 

Er wordt een gebouw gerealiseerd met de uitstraling van een Friese boerderij.

Het gebouw is een plaats van ontmoeting; kleine en grotere ontmoetingsplaatsen wisselen elkaar af. Op deze plekken kan ook gewerkt, kennis gedeeld en talent ontwikkeld worden. Deze ontmoetingsplaatsen bevinden zich ook (gedeeltelijk) buiten het gebouw. Ruimtes en werkplekken zijn, waar dit kan, multifunctioneel en ook voor en na de schooltijden te gebruiken voor activiteiten voor en met de wijk. Een centrale ruimte waar plaats is om te vieren en te delen is onmisbaar.

De ruimtes in dit IKC bieden de mogelijkheid om dit diverse aanbod in passende ruimten van 7 tot 19 uur te kunnen aanbieden. Het onderwijsconcept vraagt niet meer om groepsruimten c.q. klassen, maar om instructieplekken en leerpleinen met ateliers.

Deze leerpleinen en ateliers vormen ook de verbinding tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Een taalatelier bijvoorbeeld kan de ontmoetingsplaats zijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar en die van 9 tot 12 jaar. Op zo’n plek wordt kennis gedeeld, samengewerkt en geïnspireerd.

 

Ontvang de IKC nieuwsbrief