IKC Leeuwarder Montessori (Proloog & SKF)

De montessori basisschool en de montessori peutergroep werken al 20 tot 25 jaar samen. Vanaf  november 2017 is ook de kinderopvang van de SKF hieraan toegevoegd.

Missie
De  missie van het Montessori Kindcentrum is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden. Ze leren verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waar ze deel van uitmaken. 

Visie
Het onderwijs is gebaseerd op de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori.

De belangrijkste kernpunten van ons Kindcentrum zijn:
De leeromgeving is doelbewust;
De montessori ontwikkelingsmaterialen zijn belangrijk in het groeiproces van kinderen;
Er wordt gewerkt in heterogene groepen;
Kinderen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo;
Er is sprake van een vrije werkkeuze;
Kinderen voelen zich veilig op school.
Er is respect voor elkaar.

Profiel
Voorschoolse opvang, dagopvang, naschoolse opvang, de peutergroep en de basisschool overal is de montessoriwerkwijze zichtbaar. De overgang van kinderopvang en peutergroep en van peutergroep naar basisschool verlopen hierdoor soepel.

Het montessoriconcept wordt gedragen door alle partijen van ons Kindcentrum,  op deze manier kunnen wij doorgaande ontwikkelingslijnen garanderen voor kinderen van 0-13 jaar die ons Montessori Kindcentrum bezoeken.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Eén duidelijke pedagogische werkwijze gedragen door alle deelnemende partijen, op één locatie.

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
 

Het Montessori Kindcentrum is gehuisvest in een MFC, het streven is om zoveel mogelijk onderwijs/kind gelieerde instellingen in het gebouw te huisvesten. Een mooi voorbeeld is “Het lokaal van de toekomst” van de Davinci Academie en de taalklassen van obs Eestroom.

Ook de aanwezigheid van het Sociale Wijkteam Noord is van groot belang voor het welzijn van de bewoners van de wijk.

Daarnaast vervult MFC “Het mozaïek” als gebouw een belangrijke rol binnen de Vrijheidswijk voor de organisatie van activiteiten door de Blokkendoos en wijkpanel

 

Ontvang de IKC nieuwsbrief