IKC OBS Wiarda (Proloog & Sinne Kinderopvang)


Onderwijs en opvang hebben van de nood een deugd gemaakt. De Wiardaskoalle zat met lege lokalen en de opvang met een duur onderkomen. Samen zijn ze om tafel gegaan en hebben van binnenuit de visie en missie opgesteld en zijn gaan samenwonen. Officiële opening oktober 2015.

Missie
IKC Wiarda, een ambitieus kindcentrum
Waar ieder kind groeit en bloeit!

Visie

  • Een warm dorps kindcentrum waar we werken met Vreedzame School, waar het kind veilig zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens.
  • Een kindcentrum voor ieder kind in het dorp, waar zorg op maat wordt geboden in het kader van Passend Onderwijs.
  • Een ambitieus kindcentrum waar de scores hoog liggen en waar gewerkt wordt met plusgroepen.
  • Een sportief kindcentrum met alle sportclubs- en faciliteiten binnen handbereik.
  • Een kindcentrum met diversiteit aan talenten, ieder kind is een talent! Daarnaast benutten we ook de talenten van de leerkrachten, ouders en dorpsgenoten.
  • Een kindcentrum voor ieder kind met ieder geloof, met godsdienstlessen voor de groepen 1 t/m 8.
  • Een Integraal Kind Centrum waar we opvang en een doorgaande lijn bieden voor alle kinderen van 0-13 jaar met als streven van ’s ochtends 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.
  • Een talig kindcentrum waar Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.

Profiel
Door een breed aanbod op te stellen van binnen-en buitenschools leren ondersteunen we de zoektocht van kinderen naar hun talenten. Het accent ligt, gezien de fysieke ruimte om ons IKC heen en de vele sportverenigingen op SPORT en BEWEGEN. Deze keuze past ook bij de cultuur van de omgeving waar wij onderdeel van zijn. In ons dorp is het de SPORT die de verbindende schakel is, wij sluiten ons ook om die reden daarbij aan. Bij een IKC met het profiel SPORT en BEWEGEN hoort logischerwijs ook gezonde voeding.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang

  • Een warm dorps kindcentrum waar we werken met Vreedzame School, waar het kind veilig zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens.
  • We omarmen de sociale cohesie, die binnen Goutum van groot belang wordt geacht, en willen we dit graag in stand houden.

“It takes a village to raise a child!”

 

Ontvang de IKC nieuwsbrief