IKC Wynwizer

Sinne Kinderopvang en basisschool de Wynwizer zijn gehuisvest in één gebouw.  Een aantal jaren geleden zijn de Wynwizer intensiever gaan samenwerken met Sinne Kinderopvang. Er is afscheid genomen van een andere partij voor de tussenschoolse opvang. Sinds vorig jaar is er eveneens een speelleergroep van Sinne Kinderopvang in het schoolgedeelte gehuisvest.  De teams hebben een aantal keren kennisgemaakt en er is overeenstemming bij beide partijen om te komen tot een IKC. In praktijk wordt er al heel veel samengewerkt. De pedagogische visie (Vreedzame school) wordt gedragen door alle medewerkers. Bij veel activiteiten is er overleg/stroomlijning.

Missie
Maximale ontplooiing voor ieder kind.

Visie

 • Eén pedagogische visie, de Vreedzame school.
  We werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten van de Vreedzame school. Het betekent dat alle medewerkers handelen vanuit deze pedagogische visie.
   
 • Brede talentontwikkeling.
  Het is belangrijk voor kinderen om hun talenten te ontdekken en ze verder te ontwikkelen. Hier kunnen wij als kindcentrum een belangrijke rol in vervullen. Dit doen we door het aanbieden van diverse activiteiten, deels onder en deels na schooltijd. Tevens maken we zoveel mogelijk gebruik maken van talenten van kinderen, ouders, begeleiders en leerkrachten. Uiteindelijk gaat het om totale ontwikkeling (Bildung).
   
 • Extra aandacht voor kinderen die meer kunnen.
  We hebben een duidelijke zorgstructuur, waarin extra aandacht is voor de kinderen die minder, maar ook meer aankunnen. We werken met plusgroepen. Onderwijs en kinderopvang moet uitdagend zijn voor kinderen.
   
 • Maximale samenwerking.
  Eén locatie waarin opvang en onderwijs samenwerken. Een Integraal Kind Centrum met een duidelijke pedagogische aanpak voor  alle kinderen van 0-13 jaar. Dagelijks van 7.30 tot 18.30 uur.

Profiel
We richten ons op een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod:  Brede talentontwikkeling. (uitwerking: zie hierboven)

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Eén pedagogische visie, de Vreedzame school. We werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten van de Vreedzame school. Het betekent dat alle medewerkers handelen vanuit deze pedagogische visie.

Overige kernwoorden
Samen(werken).
Talent.
Delen.
Doorgaande lijn.
Laagdrempelig.
Transparant.

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Kinderopvang en onderwijs zijn gehuisvest in één gebouw.
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief