KC de Wielen

Kindcentrum De Wielen komt voort uit openbare basisschool “De Wilaard”. Een basisschool die zich in 1972 heeft gevestigd aan de zuidkant van de wijk Camminghaburen die destijds werd uitgebreid. In 1995 ging de school samen met de Sinnemaschool aan de Kingmastate en gingen beide scholen “De Wielen” heten. In 2006 zijn de scholen apart gegaan, ze hielden beide de naam “De Wielen’ maar gingen ieder hun eigen koers. In 2012 is er besloten om beide scholen weer hun eigen gezicht te geven. Onze locatie heeft de naam “De Wielen” gehouden en de school aan de Kingmastate heet sindsdien “Trianova”. In 2012 is de Stichting Kinderopvang Friesland aangetrokken om kinderopvang voor nul- tot vierjarigen bij ons in het gebouw te gaan verzorgen. Daarnaast werden er speelleergroepen gevormd voor peuters. Vanaf die tijd zijn we een Kindcentrum.

Missie
“KC de Wielen biedt een veilige, vrolijke en ambitieuze leeromgeving, waar de ontwikkeling van ieder kind van 0 tot 12 jaar optimaal gestimuleerd wordt door middel van natuurlijk leren”.

Visie
We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen. Een rijke, veilige en gestructureerde leeromgeving waarbij we zoveel mogelijk uit gaan van thema’s uit de belevingswereld van het kind is hierbij van belang. Vanuit een stevige basis van normen, waarden en basisvaardigheden gaan de kinderen op onderzoek.

Profiel
Als Kindcentrum bieden wij veiligheid, blijdschap en ambitie.
Dit zijn onze 3 kernwaarden. Wij denken dat veilig leren en opgroeien bijdraagt aan zelfvertrouwen, zelfontplooiing en zelfstandigheid.
Blijdschap, vrolijkheid en een positieve instelling vinden wij belangrijk, omdat wij ervaren dat dit leidt tot een betekenisvol leven voor jezelf en voor anderen.
Ambitie is belangrijk omdat wij denken dat we een bijdrage leveren aan zelfstandigheid als een kind wordt uitgedaagd talenten te ontwikkelen, te leren en te onderzoeken.
We handelen elke dag vanuit deze waarden, we vragen dat van de kinderen en we toetsen het gedrag van onze leerkrachten aan deze waarden.
Op KC de Wielen werken we vanuit de visie: Natuurlijk leren

De 7 Principes van natuurlijk leren:
1. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces
2. We leren het meest in de context waarin we het nodig hebben.
3. Verandering van setting leidt tot verandering van gedrag.
4. Leren van geheel naar deel.
5. In het leren staat de brede ontwikkeling centraal.
6. Leren is een proces van (inter)actieve kennisconstructie.
7. Leren begint met kiezen, bij de motivatie.

Wij denken dat alle kinderen de aanleg hebben zich vanzelf en van nature ontwikkelen, ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws onderzoeken. Op KC de Wielen is er ruimte voor kinderen om steeds nieuwe dingen te ontdekken. We houden rekening met de mogelijkheden van de kinderen en gebruiken de omgeving bij het leren.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Wij vinden de volgende 3 dingen het allerbelangrijkste binnen ons IKC:
- welbevinden, geborgenheid en veiligheid
- positiviteit, plezier, blijdschap
- ambitie

Wij geven dit vorm door middel van:
- zowel gestructureerd als vrij leren
- werken in thema’s, vanaf groep 3 t/m 8 topondernemers
- ontdekkend en verwonderend leren in de moestuin en Dreamtûn
- een aanbod met cultuur vanaf 2 jaar (aanbod bij KDV, onderwijs en naschools)
- de Kanjertraining

Dit resulteert erin dat kinderen:
- zelfredzaam en zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben
- een betekenisvol leven kunnen leiden, voor zichzelf en anderen
- kennis en ervaring opdoen en hun talenten ontwikkelen zodat ze kunnen worden wie ze zijn

Dat vraag van ons als personeel om:
- betrouwbaar te zijn: te doen wat we zeggen.
- stabiel te zijn: ons gedrag is consistent en voorspelbaar.
- een positieve instelling te hebben, te waarderen en te complimenteren.
- plezier en blijdschap te kunnen delen met anderen.
- te werken met ambitie. Kennis te hebben van leerlijnen, didaktiek te beheersen, creatief te zijn en een actieve leerhouding bevorderen, kinderen aan te zetten tot zelf leren en werken.

Overige kernwoorden
Natuur en cultuur

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
De Wielen heeft het geluk veel natuur en ruimte om het gebouw heen te hebben. Behalve dat er veel ruimte is om te spelen en te sporten hebben we ook een grote schooltuin waarin gespeeld, ontdekt en gewerkt wordt. De kinderen maken van dichtbij alle seizoenen mee. We integreren de natuurlijke omgeving in ons lesprogramma. Daardoor geeft het ons de mogelijkheid om de kinderen op andere manieren te laten “leren leren”.
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief