IKC Kindcentrum Trianova (Proloog)


Stichting Kinderopvang Friesland bestaat al 30 jaar en ontstond uit de Stichting Gastouderproject Harlingen – Franeker en omgeving. Onze organisatie verzorgt professionele kinderopvang, een speelleergroep, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.
Vanaf 2016 zijn we gestart met het vormen van een IKC.
Een nauwe samenwerking tussen kinderopvang en school waarbij de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 12 jaar centraal staat.
We zijn uitgegroeid tot een bloeiende organisatie waarbij veiligheid, saamhorigheid en kwaliteit als kernwaarden worden meegenomen in het ontwikkelingsproces van ieder kind.

Missie
Kinderen van 0-12 jaar in een veilige, plezierige en kansrijke omgeving eigen talent te laten ontdekken en uit te bouwen binnen eigen mogelijkheden én samen met anderen.

Visie
Wij bieden de kinderen een basis voor een kansrijke toekomst, waarbij ze leren op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.
Elk kind mag er zijn en in goede samenwerking met ouders/verzorgers streven we naar een optimaal leef- en leerklimaat voor ieder kind binnen ons Kindcentrum.

Kindcentrum Trianova,
rijk door verschillen!

Profiel
Kindcentrum Trianova is gelegen in het noordelijke deel van de wijk Camminghaburen.
Wij onderscheiden ons in de wijk door te werken vanuit de pijlers van de Vreedzame School en de Gordonmethode.
Kwalitatief goed onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel hetgeen in juni 2017 is bevestigd door de onderwijsinspectie.
We bieden de kinderen een veilige, plezierige en kansrijke plaats om op ontdekking te gaan naar eigen talenten hetgeen ondersteund wordt door een
enthousiast en gedreven team.

Onze leerlingen
Trianova is rijk door verschillen; iedereen is welkom en elk kind doet ertoe!

Wij zijn sterk in
- Rust en structuur binnen een goed pedagogisch klimaat
- Onderwijs op maat
- Samenwerken binnen een enthousiast en gedreven team
- Uitdagend lesprogramma met aandacht voor o.a. expressie en techniek.
- Naschools programma: o.a. architectuur, muziek, dans, archeologie, yoga, ballet en vakgerichte begeleiding

Onze ambitie
Het team blijft zich professionaliseren en volgt scholingen om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die van belang zijn t.a.v. ons Kindcentrum. We streven naar een ‘gezond’ Kindcentrum waarbij de nadruk komt te liggen op een gezonde leefstijl in een natuurlijke leef- en leeromgeving.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Werken volgens de visie van de Vreedzame School en de Gordonmethode.

Overige kernwoorden
- Veiligheid en vertrouwen
- Plezier en betrokkenheid
- Respect en waardering
- Samenwerken in ieder opzicht
- Een uitdagend lesprogramma tijdens
   - en na schooltijd.
- Onderwijs op maat

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Een (nog te realiseren) verbouw van gebouw en ruimtes voor opvang en onderwijs. Met aandacht voor een natuurlijke leeromgeving.

Ontvang de IKC nieuwsbrief