Bijeenkomsten

We organiseren weer een aantal interessante bijeenkomsten in 2020. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten! 

Training: Ruimte als 3de pedagoog
De gemeente Leeuwarden wil de kwaliteit van de inrichting voor de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar binnen de IKC’s verbeteren. Om die reden is bureau AKTA verzocht om een training te ontwikkelen: 'De ruimte als derde pedagoog in het IKC'. Deze training is gericht op de inrichting van: de speelleergroepen, groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en het eventuele medegebruik van de buitenschoolse opvang. 

Voor wie is de training?
De training is bestemd voor: onderbouwcoördinatoren, pedagogisch medewerkers/coaches, intern begeleiders en leidinggevenden. Per IKC dient zich een duo in te schrijven; een deelnemer vanuit het onderwijs en een deelnemer vanuit de kinderopvang.

Waarom deze training?
Een goed ingerichte ruimte kan de werkwijze en pedagogische doelen van een IKC ondersteunen. Als de inrichting van de locatie is afgestemd op de ontwikkelingsfase van kinderen en past bij de eigen visie op pedagogiek, leren en ontwikkelen zal de ruimte fungeren als derde pedagoog. Want een goede inrichting:

 • biedt kinderen een sociaal veilige en vertrouwde omgeving,
 • stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en is uitdagend,
 • maakt kinderen zelfstandiger en competenter,
 • versterkt de eigen identiteit.

De training biedt je de mogelijkheid om kennis over de kenmerken van een pedagogisch ingerichte ruimte te vergroten en deze ook, onder begeleiding, in de praktijk te brengen.

Wat kun je verwachten?
De training biedt je een methode om een team bewust te maken van de meerwaarde van een pedagogisch ingerichte ruimte;  
* Je leert te sturen en inspireren
* Je kunt je team  begeleiden bij het analyseren en inrichten van het IKC
* Je bent in staat het effect te borgen.
* Je kunt je team helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de inrichting en deze te
  verbeteren.

Het programma
Het programma gaat uit van de stappen: kijken, meten, analyseren en aanpakken. Je  eigen locatie vormt de casus van de training.

 • Tijdens de drie trainingsmiddagen krijg je verdiepende achtergrondinformatie over het inrichten van ruimten voor kinderen, geïllustreerd met veel inspirerende en inzichtelijke praktijkvoorbeelden.
 • Ook leer je gevarieerde hulpmiddelen toe te passen.
 • Tussen de bijeenkomsten zit voldoende tijd om de werkopdrachten, vaak samen met je team, uit te voeren.
 • In het programma is veel ruimte voor het praktische proces: hoe enthousiasmeert en begeleidt je je team?
 • De uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers werkt verhelderend en stimulerend.

Praktische zaken

 • De training bestaat uit 3 dagdelen van elk 3,5 uur. De totale studiebelasting (trainingsmiddagen en werkopdrachten) bedraagt 32 uur.
 • Tussen elke bijeenkomst is een periode van minimaal 5 a 6 weken, zodat je voldoende tijd hebt om de opdrachten uit te voeren.
 • Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12 personen (6 IKC koppels).
 • De training wordt gegeven in Leeuwarden
 • De trainingstijden zijn van 9.30-13.00 uur. De bijeenkomsten zijn op 23 september, 4 november en 9 of 16 december (in overleg).

Aanmelding
Van 1 februari tot 1 april 2020 staat de inschrijving voor de training open voor 6 IKC koppels binnen de gemeente Leeuwarden. De kosten van de training worden vergoed door de gemeente Leeuwarden. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Aanmelding  via:  bodes.kroes@leeuwarden.nl

Ontvang de IKC nieuwsbrief