Kracht vanuit de basis

Het motto bij de Leeuwarder IKC-ontwikkeling is Kansen voor Kinderen 2: ‘kracht vanuit de basis’.

Dit motto betekent dat het zwaartepunt van de werkzaamheden bij de IKC’s zelf ligt. IKC’s worden door de gemeente ondersteund, maar de ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de (financiële) verantwoordelijkheden en het eigenaarschap bij de betrokken professionals zelf liggen. Als IKC’s zelf het aanbod bepalen, ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van ondersteuning en preventie.

Plus IKC’s

De gemeente ondersteunt Plus IKC’s op twee manieren om voor kwetsbare kinderen het verschil te maken.

Het IKC krijgt meer financiële middelen voor een breed aanbod als het gaat om de ontwikkeling van kinderen op meerdere gebieden: cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel-kunstzinnig. Dat geldt ook voor de fysieke- en gezondheidsontwikkeling. Op die manier kunnen IKC’s een voorloper van de 'rijke schooldag' ontwikkelen. Daarnaast krijgt het Plus IKC extra expertise zoals een jeugdondersteuner en een medewerker van de GGD. Zo ontstaat een multi-professioneel team. De extra ondersteuning die het Plus IKC van de gemeente ontvangt, hangt af van de behoefte van een IKC en de analyse.

Impactgericht

Met elk Plus IKC worden afspraken gemaakt over de te behalen doelen en resultaten over acht jaar. Een extern onderzoeksbureau monitort ieder jaar hoe het met deze doelen gaat en of deze bijgestuurd of bijgesteld moeten worden. De resultaatafspraken kunnen per Plus IKC verschillen. Zo bieden we per IKC ruimte voor maatwerk en eigenaarschap.

Doorontwikkeling

Binnen Kansen voor Kinderen 2 ligt het accent op preventie en het jonge kind. De IKC’s, met name in de aandachtsgebieden, spelen daarin een belangrijke rol. In Leeuwarden groeien namelijk nog steeds veel kinderen op in kwetsbare opvoedingssituaties en armoede. Daarom bieden we IKC’s in aandachtsgebieden de mogelijkheid om een Plus profiel te krijgen. Zo'n profiel geeft de IKC’s de mogelijkheid om een meerjarig, samenhangend, geïntegreerd en preventief aanbod te ontwikkelen. Een aanbod dat voor kinderen in kwetsbare situaties het verschil kan maken.

Definitie Integrale Kindcentrum (IKC):

Een IKC is een voorziening waar kinderopvang en primair onderwijs onder één dak gehuisvest zijn. Beide worden aangeboden in een doorlopende lijn. De aansturing is op basis van gelijkheidwaardigheid tussen onderwijs en kinderopvang. Zo biedt een IKC kinderen van 0 tot en met 12 jaar een geïntegreerd aanbod aan zorg en cognitieve-, sociaal-emotionele-, culturele- en fysieke ondersteuning op basis van één pedagogische visie. Een visie die voortkomt uit analyse van beschikbare data over doelgroep, wijk, ouders en kinderen die het IKC bezoeken.