Kracht vanuit de basis

Het motto bij de Leeuwarder IKC-ontwikkeling blijft ook in Kansen voor Kinderen 2 ‘kracht vanuit de basis’.

Dit betekent dat het zwaartepunt bij de IKC’s zelf ligt. IKC’s worden wel door de gemeente geholpen, maar zijn en blijven eigenaar van hun eigen ontwikkeling. De ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de (financiële) verantwoordelijkheden en het eigenaarschap bij de betrokken professionals zelf worden belegd. Als IKC’s zelf in ‘the lead’ zijn bij het bepalen van het maatwerk aanbod, ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van ondersteuning en preventie.

Plus IKC’s

De gemeente ondersteunt Plus-IKC’s op twee manieren om voor kwetsbare kinderen het verschil te maken.

Het IKC krijgt meer financiële middelen om een breed aanbod te realiseren met aandacht voor alle ontwikkelgebieden van kinderen: zowel cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel-kunstzinnig als lichamelijk en gezond. Op die manier kunnen IKC’s een voorloper van de rijke schooldag ontwikkelen. Daarnaast krijgt het Plus-IKC extra expertise, zoals een Jeugdondersteuner en medewerker van de GGD. Zo ontstaat een multi-professioneel team. Welke extra ondersteuning het Plus-IKC van de gemeente ontvangt, hangt af van de vraag van een IKC en analyse.

Impactgericht

Met elk Plus IKC worden resultaatafspraken gemaakt over de te behalen doelen/resultaten over 8 jaar. Ieder jaar monitort een extern onderzoeksbureau hoe het met deze doelen gaat en of er bijgestuurd of bijgesteld moet worden. De resultaatafspraken kunnen per Plus IKC verschillen. Zo bieden we per IKC ruimte voor maatwerk en eigenaarschap.

Doorontwikkeling

Binnen Kansen voor Kinderen 2 ligt het accent op preventie en het jonge kind. De IKC’s, met name in de aandachtsgebieden, spelen hierbij een belangrijke rol. In Leeuwarden groeien namelijk nog steeds veel kinderen op in kwetsbare opvoedsituaties en armoede. Daarom bieden we IKC’s in aandachtsgebieden de mogelijkheid om een Plus-profiel te krijgen. Dit profiel geeft de IKC’s de kans om een meerjarig, samenhangend, geïntegreerd en preventief aanbod te ontwikkelen dat voor kinderen in kwetsbare situaties het verschil gaat maken.

Definitie Integrale Kindcentrum (IKC):

‘Een IKC is een voorziening waar kinderopvang en onderwijs onder één dak gehuisvest zijn. Dit IKC biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een totaalaanbod in zorg, cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek opzicht op basis van één pedagogische visie. Het aanbod wordt geïntegreerd aangeboden en komt tot stand op basis van één visie die op haar beurt voortkomt uit analyse van beschikbare data over doelgroep, wijk, ouders en kinderen die dit IKC bezoeken. Een IKC biedt kinderopvang en primair onderwijs in één doorlopende lijn. De aansturing geschiedt op basis van gelijkheidwaardigheid tussen onderwijs en kinderopvang.’