Regeling Kansen voor Kinderen 2023

De regeling subsidie 'Kansen voor kinderen' is op 13 december 2022 door het college vastgesteld. Inmiddels is de regeling ook officieel gepubliceerd en in werking getreden. De regeling is hier te vinden.

Het college heeft bij de subsidieregeling beleidsregels vastgesteld. Klik op het kader peuter-kleutergroepen of ouderbetrokkenheid voor deze publicaties. De bijlage bij de beleidsregels ouderbetrokkenheid vind je hieronder.

De belangrijkste fundamenten onder de regeling zijn 'kracht vanuit de basis' en 'impactgericht werken'. IKC's kunnen op basis van visie en analyse een op maat aanbod voor het eigen IKC aanvragen. Voor de analyse kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden gebruikt. Cijfers over wijken en dorpen staan op de website van Leeuwarden in cijfers en daarbinnen in de sociale index. Hieronder is ook de leerlingenprognose voor de periode 2019-2039 te bekijken. 

Programma School en Omgeving

Leeuwarden doet als voorloper mee aan het Programma School en Omgeving. Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie is alle informatie over het programma en de deelnemers terug te vinden. Voor de uitvoering van het programma is een projectplan geschreven, bedoeld voor de leiding van het IKC (onderwijs en kinderopvang). De Leeuwarder vertaling van het doel van het programma is dat onderwijs, kinderopvang  en gemeente samenwerken om meer ontwikkel- en leertijd voor de basisschoolkinderen van 4-13 jaar te creëren. Zo bevorderen zij gezamenlijk de kansengelijkheid voor deze kinderen en hun toekomstige gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Powerpoints informatiebijeenkomsten

Hieronder vind je de powerpoints terug van de informatiebijeenkomsten in november 2022.