Subsidies

De subsidieregeling Kansen voor Kinderen wordt ingezet om de IKC-ontwikkeling te stimuleren en door te zetten. De subsidieregeling geeft IKC’s veel vrijheid in de keuze van activiteiten waarin extra wordt geïnvesteerd. Voorwaarde is dat het IKC een gedragen visie en profiel heeft waaraan de subsidie een bijdrage kon leveren. Voor de Plus-IKC's in Kansen voor Kinderen 2 wordt de regeling in de komende jaren aangepast.

IKC-Commissie

Alle IKC’s presenteren hun plannen aan de IKC-Commissie: een Commissie die voor een groot deel bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen en kinderopvang zelf. De Commissie heeft de taak om het college van B&W te adviseren over de aanvraag, maar ook om IKC’s te stimuleren meer te doen aan bijvoorbeeld profilering, integraliteit of educatief partnerschap.

Bekijk de Kansen voor kinderen-subsidieregeling voor schooljaar 2022-2023 hier.
In de sociale index vind je cijfers over de verschillende wijken en dorpen. 

Powerpoints informatiebijeenkomsten

Hieronder vind je de powerpoints terug van de informatiebijeenkomsten in november 2022: