Regeling Kansen voor Kinderen 2023

De regeling subsidie 'Kansen voor kinderen' is op 13 december 2022 door het college vastgesteld en op 30 mei 2023 gewijzigd. De regeling is officieel gepubliceerd en in werking getreden en is hier te vinden.

Het college heeft bij de subsidieregeling beleidsregels vastgesteld. Klik op het kader peuter-kleutergroepen of ouderbetrokkenheid voor deze publicaties. De bijlage bij de beleidsregels ouderbetrokkenheid vind je hieronder.

De belangrijkste fundamenten onder de regeling zijn 'kracht vanuit de basis' en 'impactgericht werken'. IKC's kunnen op basis van visie en analyse een op maat aanbod voor het eigen IKC aanvragen. Voor de analyse kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden gebruikt. Cijfers over wijken en dorpen staan op de website van Leeuwarden in cijfers en daarbinnen in de sociale index. Hieronder is ook de leerlingenprognose voor de periode 2023-2041 te bekijken.