Jeugdondersteuner

Jeugdondersteuner Kindcentrum
Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben gezamenlijk de nieuwe functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd.  Deze JoK heeft als kerntaak ervoor te zorgen dat kinderen tot en met 12 jaar zo snel mogelijk de (specialistische) hulp krijgen die ze nodig hebben. De JoK signaleert vroegtijdig mogelijke problemen en kan daardoor veelal sneller, eenvoudiger en goedkoper een oplossing voorstellen en (laten) uitvoeren. Voor het beste resultaat werkt de JoK samen met een interprofessioneel team van vertegenwoordigers van kinderopvang, primair onderwijs, passend onderwijs, jeugdhulp, GGD en de gemeente om de juiste zorg te geven, zo dicht mogelijk bij huis..
De ervaring leert dat kinderen het snelst, best en goedkoopst worden geholpen wanneer eventuele belemmeringen in hun ontwikkeling zo vroeg mogelijk worden ontdekt. Dan kan worden voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp noodzakelijk wordt. Door de gewenste hulp aan het kind vroeg en snel beschikbaar te maken en zo dicht mogelijk bij het kind te leveren, krijgt het kind de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Door nadrukkelijk meer aandacht te schenken aan preventie kunnen problemen in een later stadium worden voorkomen of verminderd. De JoK  ondersteunt zowel het kind als het gezin waarvan het kind deel uitmaakt en helpt pedagogische medewerkers en leerkrachten bij het signaleren, omgaan en oplossen van de situatie.
 
Taken
De JoK richt zich op preventie, normalisering, vroegtijdige signalering en adressering van problemen en een betere verbinding met de leefwereld van het kind buiten de school. Hij werkt mee aan een inclusieve, goede pedagogische omgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin snel en effectief wordt gereageerd op ontwikkelingsvragen van kinderen, opvoedvragen van ouders en ondersteuningsvragen van pedagogische medewerkers en leerkrachten. De JoK levert zo ook een bijdrage aan de verbeterde ketenaanpak van 0-23 jarigen, omdat al in de fase van kinderopvang en primair onderwijs problemen worden aangepakt. Structurele signalen vertaalt de JoK naar kinderopvang, onderwijs en gemeente om tot beleidsverbetering te komen.

Bekijk organogram (PDF)
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief