Innovatie- en informatieplatform van IKC's in Leeuwarden.

Innovatieplatform en
facilitair dienstverlenen
van IKC's Leeuwarden.

Integraal Kindcentrum

Een IKC in Leeuwarden is een samenwerking tussen opvang en primair onderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar. Er wordt in een IKC gewerkt vanuit één aansturing, één pedagogische klimaat, één zorgstructuur. Er is een eenduidige communicatie en een doorgaande leer-en ontwikkelingslijn. Een IKC biedt kinderen een totaalaanbod in cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek opzicht, op basis van één pedagogische visie.

Kansen voor kinderen 2

De gemeente Leeuwarden zet de IKC-ontwikkeling door. IKC’s kunnen verder groeien. En nieuwe IKC’s kunnen worden gestart in de stad, maar zeker ook in de dorpen. In uitvoeringsplan Kansen voor Kinderen 2 ligt het accent op IKC’s in aandachtsgebieden. Deze IKC’s gaan het verschil maken voor kinderen die minder kansen krijgen.

Onze IKC locaties:

IKC Eigen wijs

IKC Prins Maurits

IKC Prins Constantijn

IKC Aventurijn

IKC Eigen wijs

IKC Prins Maurits

IKC Prins Constantijn

Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK)

Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben gezamenlijk de nieuwe functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd. De functie is in 2018 ontstaan doordat IKC’s behoefte hebben aan een jeugdondersteuner die als lid van een multidisciplinair team het pedagogisch klimaat voor kinderen binnen een IKC helpt versterken. Doel is dat kinderen de kans krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Als een kind daarbij ondersteuning nodig heeft, moet deze vroeg en snel beschikbaar zijn en ook zo dicht mogelijk bij het kind: het IKC en thuis.