Innovatie- en informatieplatform van IKC's in Leeuwarden.

Innovatieplatform en
facilitair dienstverlenen
van IKC's Leeuwarden.

Integraal Kindcentrum

IKC in Leeuwarden is een samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In een IKC wordt gewerkt vanuit één aansturing, één pedagogische klimaat en met één zorgstructuur. Er is een eenduidige communicatie en een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Een IKC biedt kinderen cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek onderwijs en ondersteuning, op basis van één pedagogische visie.

Kansen voor kinderen 2

De gemeente Leeuwarden zet de IKC-ontwikkeling door. IKC’s kunnen verder groeien. Er kunnen nieuwe IKC’s worden gestart in de stad, maar ook in de dorpen. In uitvoeringsplan Kansen voor Kinderen 2 ligt het accent op IKC’s in aandachtsgebieden. Deze IKC’s gaan het verschil maken voor kinderen die minder kansen krijgen.

Onze IKC locaties:

IKC Eigen wijs

IKC Prins Maurits

IKC Prins Constantijn

IKC Aventurijn

IKC Eigen wijs

IKC Prins Maurits

IKC Prins Constantijn

Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK)

Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben gezamenlijk de nieuwe functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd. De functie is in 2018 ontstaan. IKC’s hebben behoefte aan een jeugdondersteuner die als lid van een multidisciplinair team het pedagogisch klimaat voor kinderen helpt versterken. Het doel is dat kinderen de kans krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Als een kind daarbij ondersteuning nodig heeft, moet deze vroeg en snel beschikbaar zijn. Zo dicht mogelijk bij de omgeving van het kind: het IKC en thuis.