Activiteitenaanbod op IKC’s voor kansengelijkheid

26-06-2024

Sinds januari 2023 werkt de gemeente Leeuwarden met de subsidie School en omgeving om kansengelijkheid te bevorderen. Deze subsidie wordt ingezet op de plus IKC's voor een extra activiteitenaanbod. Om dit extra aanbod vorm te geven, is een speciaal coördinatieteam in het leven geroepen.

Enthousiast coördinatieteam

Het team dat de activiteiten coördineert bestaat uit Denise Hendriks van Stichting Kinderopvang Friesland en Nienke de Vos van Sinne Kinderopvang. Beide professionals hebben jarenlange ervaring binnen hun eigen organisaties en grepen nu de kans om hun krachten te bundelen. “Samen streven we naar het beste voor de IKC’s in gemeente Leeuwarden, waarbij we onze expertise samenbrengen voor een nog grotere impact,” aldus Denise en Nienke.

Divers activiteitenaanbod

De door de IKC’s gestelde doelen rondom kansengelijkheid worden vertaald naar een breed scala aan activiteiten. Deze activiteiten bieden alle kinderen de kans om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en hun vaardigheden te versterken. Het is van groot belang dat de activiteiten zowel uitdagend als interessant zijn voor de kinderen, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de gestelde doelen. Denk bijvoorbeeld aan theaterworkshops, waarbij kinderen niet alleen plezier beleven aan acteren, maar ook werken aan hun zelfvertrouwen en presentatievaardigheden. Daarnaast leren ze samenwerken en geven ze elkaar feedback.

Samenwerking met lokale partners

Het coördinatieteam heeft in samenwerking met BV Sport en Kunstkade een uitgebreid netwerk van workshopdocenten, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties opgebouwd. “Het is prachtig om te zien hoe al deze mensen vol enthousiasme hun expertise inzetten om bij te dragen aan het programma,” vertellen de activiteitencoördinatoren. Het aanbod varieert van sport en cultuur tot social media training, weerbaarheid, de overgang naar het voortgezet onderwijs en een gezonde leefstijl. Ook wordt er aandacht besteed aan de omgeving door natuurlessen, buurtparticipatie-initiatieven en samenwerking met aanbieders die actief zijn in de eigen wijk.

Balans tussen onderwijstijd en extra aanbod

Het vinden van een goede balans tussen onderwijstijd en extra activiteiten is een uitdaging. Voor veel kinderen is het wennen dat ze op sommige dagen langer naar school gaan. Het streven is om alle kinderen van een IKC te bereiken met het aanbod. Daarom kiezen sommige IKC's ervoor om alle kinderen uit te nodigen mee te doen. Gelukkig geven veel kinderen aan blij te zijn met de extra activiteiten en zijn er bijvoorbeeld ook kinderen lid geworden van een sportclub door het naschoolse aanbod.

Toekomst van School en omgeving

Denise en Nienke hopen dat de subsidie School en omgeving in de toekomst vaste prik blijft voor de IKC's. “Zo blijven alle kinderen kansen krijgen om zich breed te ontwikkelen, te ontdekken wat zij leuk en interessant vinden en waar hun talenten liggen,” aldus het coördinatieteam.