Programma School & Omgeving

Gemeente Leeuwarden doet als voorloper mee aan het landelijke Programma School & Omgeving. Met dit programma willen we kinderen extra leer- en ontwikkeltijd bieden. Op deze pagina leest u meer over School & Omgeving en vindt u per Plus IKC een overzicht van het aanbod. Onderaan de pagina vindt u het organogram voor de uitvoering van het programma en het convenant. 

Wat is het programma School & Omgeving?

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in augustus 2022 het startsein gegeven van het driejarige programma 'School & Omgeving' voor het basisonderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs in gebieden waar dit het meest noodzakelijk is. We werken hieraan in een coalitie van verschillende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente Leeuwarden. Samen zetten we ons in om kansenongelijkheid te verkleinen.

In de gemeente Leeuwarden zijn 11 IKC’s die deelnemen aan ‘School & Omgeving’. Deze IKC’s krijgen jaarlijks geld om na schooltijd extra activiteiten voor alle kinderen te organiseren. Kinderen krijgen zo de kans om meerdere kanten van zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie is meer informatie over het programma en de deelnemers terug te vinden.

Wat is het aanbod van de Plus IKC's?

Bekijk het overzicht van activiteiten die de scholen organiseren op de Plus IKC's, tijdens de extra leer- en ontwikkeltijd. Denk bijvoorbeeld aan sport-, cultuur-, natuur- of muziekactiviteiten.

Hoe werken we samen als Leeuwarder Coalitie?

Voor de uitvoering van school&omgeving werken we met 6 partijen samen als Leeuwarder Coalitie. Meer hierover leest u in het organogram en het convenant.