Extra ton voor regeling Kansen voor Kinderen

30-05-2023

Dit jaar hebben veel IKC's en scholen een beroep op de regeling ‘Kansen voor Kinderen’ gedaan. In totaal wordt ruim € 1,7 miljoen aangevraagd, veel meer dan het subsidieplafond van € 1.540.000,-. Het verdelen van dit tekort over de basis IKC's zou betekenen dat deze IKC's niet meer of maar deels kunnen doen wat zij op basis van hun visie en analyse goed vinden voor kinderen. Daarom heeft het college vandaag besloten het subsidieplafond met € 100.000 op te hogen. Zo kunnen de IKC's hun plannen (bijna) allemaal uitvoeren. 

De beschikkingen worden in de komende weken verstuurd. Dan weet ieder IKC precies wat het aan subsidie toegekend krijgt. Daarbij spelen de adviezen van de IKC-Commissie een heel belangrijke rol. Deze adviezen zitten als bijlage bij de beschikking. 

Het officiële besluit is via onderstaand linkje te vinden.