Feestelijke opening eerste Leeuwarder buitenschoolse opvang (BSO) voor speciaal onderwijs

Wethouder van Onderwijs en Jeugd, Nathalie Kramers, opende donderdag 16 februari officieel de eerste BSO voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in de gemeente Leeuwarden. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) voor speciaal onderwijs in de gemeente. De opvang is een samenwerking tussen RENN 4 (De Caleidoscoop) en Sinne kinderopvang. Met als ambitie om uiteindelijk, zowel binnen als buiten schooltijd, te komen tot ontschotting tussen onderwijs, opvang en zorg voor alle kinderen en hun gezinnen.

Waarom is dit belangrijk?
Er zijn in de gemeente al 40 IKC’s (in wording). En dit aantal blijft stijgen. De Caleidoscoop is het eerste IKC in wording voor speciaal onderwijs. Wethouder Kramers legt uit waarom de BSO ook voor het speciaal onderwijs zo belangrijk is: ‘Alle kinderen en ouders hebben recht op passende buitenschoolse opvang. Om met kinderen van hun leeftijd te spelen na schooltijd. Om zich verder te ontwikkelen. De BSO draagt bij aan de emotionele-, sociale- en spelontwikkeling. En aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Ook is het juist voor deze ouders ontzettend belangrijk om een betrouwbare en passende opvang voor hun kind te hebben. Zodat ze ontzorgd worden en ruimte krijgen om bijvoorbeeld te werken of te studeren.’