Het Leeuwarder coalitieakkoord: 200K voor jeugdondersteuners

16-06-2022

Het nieuwe college zet in op het versterken van de brede welvaart voor iedereen. Goed onderwijs én een stevige structuur voor kinderen die ondersteuning nodig hebben horen daarbij. Daarom maakt het college de komende jaren € 200.000 vrij voor de IKC-ontwikkeling. En voor behoud en versteviging van de steunstructuur, in het bijzonder de inzet van jeugdondersteuners.

Bij brede welvaart horen ook cultuur en sport en gezondheid. Cultuur biedt kansen voor talentontwikkeling. En het inlopen van gezondheidsachterstanden is van belang voor een gelukkiger en actiever leven.

 

Foto: Floor Catshoek/Ministerie van OCW