IKC-nieuwsbrief oktober 2019

IKC profielplannen
De laatste IKC-nieuwsbrief verscheen in december 2017. Jammer, want deze werd door veel mensen binnen en buiten de gemeente Leeuwarden gelezen. Omdat we barsten van de informatie is deze nieuwsbrief rijkelijk gevuld. Om het in de toekomst actueler (en korter) te houden, word je vanaf oktober 2019 vier keer per jaar door ons op de hoogte gebracht.

Deze eerste, hernieuwde editie is gevuld met gemeentelijke input. We hebben het hier over eenrichtingsverkeer dat niet past bij onze gezamenlijke IKC-ontwikkeling.

We nodigen iedereen dan ook uit om copy, nieuws, links of suggesties naar ons te sturen via ikc@leeuwarden.nl.

Steunstructuur 12-
De gemeente, kinderopvang en het primair onderwijs zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het inrichten van de ‘steunstructuur 12-’. Dit is een pilot waarbij expertise in de vorm van jeugdondersteuners wordt toegevoegd aan het team van onderwijs en kinderopvang. Met als doel vanuit de IKC’s preventief ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders.

Op IKC Franciscus, IKC de Weide en de Willem Alexanderschool (IKC in oprichting) doen we ervaring op met de nieuwe, onafhankelijke functie van jeugdondersteuner. Deze is 15 tot 22 uur per week te vinden is op het IKC.

De jeugdondersteuners werken samen met het team van onderwijs en opvang, de sociaal werker en de jeugdverpleegkundigen. Zij zijn voor deze pilots tussen de 4 en 10 uur per week verbonden zijn aan een IKC.

Deze ontwikkeling heeft kans van slagen doordat kinderopvang en onderwijs in
onze gemeente al nauw samenwerken. Meer informatie (tekst en een filmpje) over de steunstructuur 12- vind je hier.