Impactgericht werken: Sinzer deelt inzichten 0-meting

Vanmiddag heeft Joyce Lagerweij van Sinzer de inzichten uit de 0-metingen van de Plus-IKC's gepresenteerd. De 0-metingen zijn bedoeld om aan te geven wat de ontwikkelgebieden van een IKC zijn. En wat de uitdagingen zijn waarmee een IKC aan de slag kan gaan.

Uit deze 0-metingen komt naar voren dat extra aanbod en extra ontwikkeltijd een enorm positief effect heeft op kinderen. Dat extra aanbod wordt georganiseerd door het programma Kansen voor Kinderen 2 en de bijbehorende subsidieregeling, met een plus daarop vanuit 'School en Omgeving'. De Plus-IKC's zijn namelijk ook voorloper in dit landelijke programma en zetten zich de komende jaren extra in om de kansengelijkheid van in totaal zo'n 2000 kinderen te vergroten. De 0-meting biedt hen daar de handvatten voor.