Interview: Hanny Voskuylen over IKC's in Leeuwarden

Kansen grijpen als die zich voordoen
Al in 1999 startten in Leeuwarden twee brede scholen, de voorloper van het integraal kindcentrum, en in 2011 werd de brede school gemeentebreed opgepakt. Nu, in 2019, wijzen alle neuzen in Leeuwarden richting volledige integratie van onderwijs, opvang en vrije tijd. Zo’n ontwikkeling gaat niet vanzelf. | Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers