Leeuwarden als voorbeeld van een toekomstvisie op jeugd

22-12-2022

Leeuwarden is volgens de VNG, PO-, VO- en MBO-raad en BMK een goed voorbeeld van hoe 'een sterke basis door krachtige samenwerking' eruit kan zien. Te lang lag de focus volgens deze organisaties op het individuele kind: in hun gezamenlijke notitie pleiten zij er nu voor om juist de pedagogische basis te versterken. Dat betekent dat de omgeving waarin kinderen opgroeien, veranderd moet worden door: 

  1. anders samen te werken; 
  2. anders te organiseren; en
  3. anders op te leiden.

De IKC-ontwikkeling in Leeuwarden is een praktijkvoorbeeld hiervan. In deze video vertellen Rita de Groot, Patricia Bol en Hanny Voskuylen daarover.