Minister Wiersma start schooljaar op IKC Trianova en IKC Franciscus

12-09-2022

Om het nieuwe schooljaar met veel aandacht voor meer gelijke kansen in te luiden, bezocht minister Wiersma IKC Trianova en IKC Franciscus. Beide IKC’s doen mee aan het programma ‘school en omgeving’. Dit programma is een initiatief van minister Wiersma. En zet in op extra activiteiten en extra ondersteuning voor kinderen die dat het hardst nodig hebben. In Leeuwarden nemen tien IKC’s daaraan deel.

De dag begon op IKC Trianova in Cammingaburen. De minister kreeg daar zowel uitgelegd als te zien hoe een verrijkte schooldag eruit kan zien en waarom dat belangrijk is. Dat verhaal is doorgezet op IKC Franciscus, met daarbij ook veel aandacht voor de samenwerking binnen het IKC.

Daarnaast is voor alle bezoekers een gezonde lunch bereid in de keuken van het IKC. De leerlingen van groep 8 hebben hun toekomstwensen gedeeld met de minister, burgemeester Buma en wethouder Kramers. Daarna ging de minister door naar zijn oude middelbare school in Franeker.

 

Foto door: Floor Catshoek/Ministerie van OCW