Nieuw: uitkomsten en resultaten van pilots jeugdondersteuners

08-09-2023

Het is zover! Na jaren onderzoek (2018-2023), presenteren we u de resultaten en uitkomsten van de pilots jeugdondersteuners. De eerste 3 jaar draaiden er 3 jeugdondersteuners mee op een IKC. De afgelopen 2 jaar waren dat 8 jeugdondersteuners op 9 IKC’s. Met als belangrijk uitgangspunt: positieve impact maken op een kinderleven. En hier alvast een klein tipje van de sluier … dát is gelukt!

"Jeugdondersteuners als verbindende schakel
De functie ‘jeugdondersteuner’ hebben we in de gemeente Leeuwarden zelf uitgevonden, om de inclusieve pedagogische omgeving van IKC’s te versterken. De jeugdondersteuner is de verbindende schakel tussen kind, gezin, IKC, (jeugd)hulp en sociaal wijkteam (Amaryllis). De focus ligt op preventie. Door problemen vroegtijdig aan te pakken, voorkomen we dat kleine problemen groter en ernstiger worden en een kind uiteindelijke specialistische hulp nodig heeft. De juiste hulp op de juiste plek dus, dicht in de buurt.

Financiële én sociale en maatschappelijke impact
Tijdens de pilots zijn periodiek impactmetingen gedaan. Uit de uitkomsten blijkt dat de inzet van de jeugdondersteuners forse financiële impact heeft. Vroegere toeleiding naar passende/ nodige zorg en het tegengaan van onnodige zorg leiden tot kostenbesparingen in de (jeugd)zorg. Daarnaast heeft de inzet van jeugdondersteuners ook sociale en maatschappelijke impact, zoals een stabielere thuissituatie en een betere startpositie voor kinderen. Die impact is niet altijd meetbaar in euro’s en betaalt zich ook pas later uit, maar maakt wel een enorm verschil.

Kinderen zijn de toekomst
De pilots laten zien dat het loont om samen met het primair onderwijs en de kinderopvang te investeren in preventie. Een mooi voorbeeld van succesvolle publiek-private samenwerking met maatschappelijke impact. Nu is het tijd voor de volgende stap: de pilots structureel verankeren in impactgericht beleid. Want investeren in kinderen is investeren in de toekomst." 

- Nathalie Kramers, Wethouder Jeugd, Onderwijs, Gezondheid, Vluchtelingen & Integratie, Diversiteit & Inclusie en Coördinatie programma Leeuwarden-Oost, gemeente Leeuwarden