Innovatieplatform en facilitair dienstverlener van IKC's Leeuwarden.

IKC ontwikkelingen

Jeugdondersteuner

Subsidies

Geschiedenis

IKC locaties

Neem contact op

Vul het contactformulier hier in!

Sorry, het versturen is niet gelukt.
Bedankt voor uw bericht.
Bekijk het laatste nieuws

Jeugdondersteuners

Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben in 2018 de functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd. De functie vervult de behoefte van IKC’s om kinderen in een vroeg stadium zo nodig ondersteuning te bieden bij hun eigen ontwikkeling. Met een jeugdondersteuner in het multidisciplinair team kan dat snel en in een vertrouwde omgeving, het IKC en thuis. 

 

PDF

Geschiedenis

Er is inmiddels jarenlang, om precies te zijn vanaf 1999, aandacht besteed aan een nauwe samenwerking van onderwijs en kinderopvang. Een samenwerking onder één dak. De IKC’s in Leeuwarden vormen nu de ideale omgeving waar onder meer extra ondersteuning en expertise aan toegevoegd kunnen worden. 

Innovatieplatform en facilitair dienstverlener van IKC's Leeuwarden.

Innovatieplatform en
facilitair dienstverlenen
van IKC's Leeuwarden.

Plus IKC’s

De gemeente ondersteunt Plus-IKC’s op twee manieren om voor kwetsbare kinderen het verschil te maken. Het IKC krijgt meer financiële middelen om een breed aanbod te realiseren met aandacht voor alle ontwikkelgebieden van kinderen: zowel cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel-kunstzinnig als lichamelijk en gezond. Op die manier kunnen IKC’s een voorloper van de rijke schooldag ontwikkelen. Daarnaast krijgt het Plus-IKC extra expertise, zoals een Jeugdondersteuner en medewerker van de GGD. Zo ontstaat een multi-professioneel team. Welke extra ondersteuning het Plus-IKC van de gemeente ontvangt, hangt af van de vraag van een IKC en analyse.

Subsidies

De subsidieregeling Kansen voor Kinderen wordt ingezet om de IKC-ontwikkeling te stimuleren en door te zetten. De subsidieregeling geeft IKC’s veel vrijheid in de keuze van activiteiten waarin extra wordt geïnvesteerd. Voorwaarde is dat het IKC een gedragen visie en profiel heeft waaraan de subsidie een bijdrage kon leveren. Voor de Plus-IKC in Kansen voor Kinderen 2 wordt de regeling in de komende jaren aangepast.

Bekijk het laatste nieuws

IKC-Commissie

Alle IKC’s presenteren hun plannen aan de IKC-Commissie: een Commissie die voor een groot deel bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen en kinderopvang zelf. De Commissie heeft de taak om het college van B&W te adviseren over de aanvraag, maar ook om IKC’s te stimuleren meer te doen aan bijvoorbeeld profilering, integraliteit of educatief partnerschap.

Bekijk de regeling KVK van dit jaar hier.

IKC ontwikkeling

Jeugdondersteuner

Geschiedenis

Subsidies

Onze IKC's

Kracht vanuit de basis

Dit motto betekent dat het zwaartepunt van de werkzaamheden bij de IKC’s zelf ligt. IKC’s zijn en blijven eigenaar van hun eigen ontwikkeling, ook al worden ze door de gemeente ondersteund. De ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de (financiële) verantwoordelijkheden en het eigenaarschap bij de betrokken professionals zelf liggen. Als IKC’s zelf het aanbod bepalen, ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van ondersteuning en preventie.

Plus IKC’s

De gemeente ondersteunt Plus-IKC’s op twee manieren om voor kwetsbare kinderen het verschil te maken.

Het IKC krijgt meer financiële middelen voor een breed aanbod als het gaat om de ontwikkeling van kinderen op cognitief-, sociaal-emotioneel- en cultureel-kunstzinnig gebied. Datzelfde geldt ook voor de fysieke- en gezondheidsontwikkeling. Op die manier kunnen IKC’s een voorloper van de 'rijke schooldag' ontwikkelen. Daarnaast krijgt het Plus-IKC extra expertise, zoals een jeugdondersteuner en een medewerker van de GGD. Zo ontstaat een multi-professioneel team. Welke extra ondersteuning het Plus-IKC van de gemeente ontvangt, hangt af van de behoefte van een IKC en de analyse.